Wettelijke verdeling

Is sinds 2003 het systeem van vererving dat van toepassing is op gehuwden (en geregistreerd partners) met kind(eren). Het geldt tenzij de overledene in een testament anders heeft geregeld, ook als dat testament vóór 2003 is gemaakt.
De wettelijke verdeling houdt in dat de langstlevende echtgenoot / geregistreerd partner de hele erfenis van de overledene krijgt. De langstlevende mag de erfenis opmaken en hoeft hierover tijdens zijn leven geen verantwoording af te leggen aan de kinderen.
De kinderen zijn niet onterfd. Hun erfdeel wordt omgezet in een geldbedrag. Zij krijgen dat – in principe – pas als de langstlevende komt te overlijden. Wat de waarde van deze “tegoedbon” is, blijkt pas als de langstlevende komt te overlijden. Mocht de langstlevende echter hertrouwen, dan kunnen de kinderen een grotere claim leggen op het nog uit te keren erfdeel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *