Voorbereiden van je nalatenschap (inclusief levenstestament)

Wil je de nalatenschap goed regelen? Wil je zo min mogelijk (erf-) belasting betalen?  Vind je het arbeidsintensief en ingewikkeld om je nalatenschap voor te bereiden of heb je niet voldoende deskundigheid?  Wil je of kan je de erfgenamen niet belasten?  Wil je de kans op ruzies in de familie verkleinen?  Wil je relatief goedkoop uit zijn?

Wat je beweegredenen ook zijn, het is inderdaad heel verstandig je nalatenschap goed voor te bereiden met de nalatenschapsdeskundige. De nalatenschapsdeskundige kijkt vanwege zijn brede deskundigheid op integrale wijze naar je/jullie toekomstige nalatenschap, heeft ervaring en beschikt wel over de ondersteunende middelen (bijvoorbeeld persoonlijke digitale nalatenschapsdossier en deskundigendesk). Hij helpt je door het proces heen en is bovendien onafhankelijk en betrouwbaar. Je kunt de nalatenschapsdeskundige benoemen als executeur in het testament.

Afwikkelen nalatenschap voor erfgenamen

Heb je nog nooit een nalatenschap afgewikkeld ? Heb je niet de tijd, de deskundigheid en de vaardigheden om de nalatenschap af te wikkelen of je woont ver weg (bijv. expat) ? Wil je wel zeker zijn dat je je erfdeel als erfgenaam ook eerlijk krijgt ? Wil de kans op ruzie met de andere erfgenamen minimaliseren ?  Wil je toch relatief goedkoop uit zijn ?

Dat kan heel goed. De nalatenschapsdeskundige zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Na het overlijden van de erflater moet er in korte tijd in de goede volgorde heel veel gedaan worden om de nalatenschap te kunnen afwikkelen, moeten er termijnen in acht genomen worden en moet je je bewust zijn van de risico’s die gelopen kunnen worden. Door het inschakelen van de nalatenschapsdeskundige worden tal van juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken voor je/jullie geregeld. De nalatenschapsdeskundige wikkelt duidelijk, transparant en voorspoedig de nalatenschap af.  Daarbij wordt gebruikgemaakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier, waardoor de erfgenamen doorlopend inzage hebben in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap. Indien de nalatenschapsdeskundige niet al vermeld is als executeur in het testament, dan kan je de nalatenschapsdeskundige volmachtigen.

Wat kan ik nog meer voor je doen

Gevolmachtigde in een nalatenschap

Wil of kan je jouw belangen in een nalatenschap niet behartigen ?
Ben je bang voor ruzies met andere erfgenamen/familie ?
Vind je het teveel rompslomp ?

Je kunt de nalatenschapsdeskundige een volmacht geven om namens jou je belangen te behartigen in een nalatenschap.

Adviezen over het afwikkelen van nalatenschappen

Ben je betrokken bij een nalatenschap en heb je advies nodig, dan kun je uiteraard contact opnemen.

Ik help je graag !

Indien een of meer van bovenstaande zaken bij je speelt, schroom dan niet om vrijblijvend contact met mij, de nalatenschapsdeskundige, op te nemen : ik help je graag !