De aanleiding

Familie, vrienden en bekenden benaderden mij privé om mij te benoemen als executeur in hun testament of te helpen bij het voorbereiden en/of afwikkelen van hun nalatenschap.

Aanvankelijk had ik nog geen specifieke kennis van nalatenschappen. Ik moest de kennis opdoen uit boekjes, internet en door rond te vragen. Klopte die informatie wel en was die nog actueel? Soms stelde ik vragen aan specialisten maar hun antwoorden waren alleen voor hun eigen vakgebied, vaak prijzig en de afzonderlijke adviezen waren nogal eens niet met elkaar te verenigen. Ik vond geen deskundige die integraal naar het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen keek en al helemaal niet helpt met het praktisch regelen van een aantal zaken of bemiddelen bij conflicten. Laat staan dat iemand helpt bij de integrale regie, dus dat deed ik zelf. De nalatenschappen afwikkelen kostte mij de eerste keren daarom heel veel tijd. Heel veel mensen denken nog steeds dat een nalatenschap wel “even” te regelen is, maar dat is echt een utopie.

Pas met de kennis van nu realiseer ik mij achteraf dat ik een aantal zaken anders had moeten doen en dat ik (zonder het te weten) risico’s heb gelopen, die voor mij gelukkig goed zijn afgelopen. Ik hoop dat meerdere mensen zo gelukkig zullen zijn ……

Ik realiseerde me dat het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen beter moest kunnen. Aanvankelijk sluimerde die gedachte in mijn onderbewustzijn, zonder dat ik er verder acht op sloeg…. het jachtige leven ging immers door.

” Ik hoop dat meerdere mensen zo gelukkig zullen zijn …”

Het besef brak door

Een jaar later beschreef familie welk lang pad ze hadden afgelegd om hun nalatenschap goed te kunnen voorbereiden en vroeg of we te zijner tijd de nalatenschap wilden afwikkelen.

Dat voorval zette mij aan het denken. Voor het eerst vroeg ik me bewust af, waarom mensen mij spontaan benaderden.  Zij herkennen in mij dus integriteit en betrouwbaarheid, want waarom zouden ze me anders zoiets belangrijks als het voorbereiden en afwikkelen van hun nalatenschap toevertrouwen?

Tevens blijkt mijn omgeving te zien, dat ik over de expertise beschik om een nalatenschap af te wikkelen.
Opleiding en ervaring:

  • Drs. in de bedrijfseconomie.
  • Studie postdoctoraal accountancy, gewerkt bij een Register-Accountancy kantoor.
  • Derhalve ervaring met administraties, jaarrekeningen en fiscale zaken.
  • Studie HEAO, juridische richting.
  • Vanuit leidinggevende functies (o.a. manager bedrijfsvoering bij zorginstellingen) gewend te plannen, organiseren en de regie te voeren.
  • Opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) met de specialisatie conflicthantering.

Ik dacht vervolgens na over mijn intrinsieke motivatie: ik wil graag mensen helpen.

Verder ben ik van huis uit een generalist, heb een brede belangstelling en vind het leuk om op een groot aantal zaken (o.a. juridisch, economisch, administratief, fiscaal bezig te zijn). Het kan voor mij abstract zijn, maar de combinatie met de praktijk ligt mij ook goed.

Ik kwam tot de conclusie dat nalatenschapsdeskundige heel goed bij mijn intrinsieke motivatie, kennis en vaardigheden en past.

” Ik wil graag mensen helpen”

Waarom ik mij aangesloten heb bij Stichting RegisterExecuteur

De Stichting RegisterExecuteur heeft een breed scala aan uitstekende opleidingen op het gebied van nalatenschappen. Als je die allemaal met goed gevolg hebt afgelegd en je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, dan ben je RegisterExecuteur en word je ingeschreven in het register voor RegisterExecuteurs.

De Stichting RegisterExecuteur gebruikt een fantastisch digitaal dossier en ze hebben een uitstekend bemenste deskundigendesk. Er wordt gebruik gemaakt van protocollen, handleidingen en processchema’s.

Vanuit de Stichting RegisterExecuteur is er een aansprakelijkheidsverzekering voor alle aangesloten registerexecuteurs. De Stichting RegisterExecuteur ondertekent mede de contracten met cliënten, zodat de kwaliteit en voortgang blijft gewaarborgd.

” …kwaliteit en voortgang blijft gewaarborgd.”